Sklep Spadochronowy

REKLAMACJE I ZWROTY

 

Zgodnie z Regulaminem  sklepu, postanowienia dotyczące reklamacji i zwrotów są następujące:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w naszym sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania. Adres do zwrotu:
  SkyDive- Club 3miasto
  ul. Słoneczna 1/4
  81-198 Mosty
 3. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Wraz z produktem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty (obowiązek ten nie dotyczy dowodu zakupu).
 4. Wymieniane przedmioty lub zwroty  muszą być dostarczone z paragonem  w oryginalnym opakowaniu, z metkami oraz nie mogą nosić śladów użytkowania.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
 6. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Wraz z produktem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty (obowiązek ten nie dotyczy dowodu zakupu). Koszty przesyłek które dotyczą wymiany ponosi Klient.
 7. Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na przeprowadzenie sprawniejszego procesu reklamacji.
 8. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt SkyDive – Club 3miasto  nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.